Wijziging in het managementteam

Bij Petisys hebben we afgelopen jaren
flink aan de weg getimmerd.

We ontwikkelden het kwaliteitsmanagementsysteem dat vervolgens gevalideerd werd met ISO norm 9001. Ook onze informatiebeveiliging werd beloond met een ISO 27001 normering. In 2021 nam een jongere garde het management over. We zijn verheugd dat zowel onze relaties als onze medewerkers het vertrouwen in de nieuwe situatie hebben behouden. Als logisch gevolg van de ontwikkelingen gaan we vanaf 1 juli a.s. de managementtaken en -verantwoordelijkheden anders verdelen. Hiermee wordt het duidelijker voor relaties wie voor welke taak aanspreekpunt is en Bart kan zich zo meer vrij maken voor commerciële zaken.

Met ingang van 1 juli 2023 bestaat het management uit: