Ferros, powered by Kaseya

Ferros is een netwerkbeheerconcept dat zowel geschikt is voor organisaties die het beheer van hun netwerkomgeving geheel willen uitbesteden als voor organisaties met een eigen ICT-afdeling of ICT-medewerker. Centraal in Ferros staat de monitoring op afstand van servers en werkstations. Als een probleem dreigt te ontstaan kan daar tijdig preventief actie op ondernomen worden.