Disclaimer

Het gebruik van en het rondkijken op deze openbare website vinden volledig op eigen risico plaats. Door het verdere gebruik van deze site (openen van de volgende pagina's), verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met ons privacybeleid en deze disclaimer. PETISYS stelt redelijkerwijs alles in het werk ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en actueel is. Desondanks kunnen typefouten, onjuistheden of inmiddels achterhaalde informatie voorkomen.
PETISYS accepteert geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of verplichting voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site.
PETISYS behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen. Verwijzingen naar websites, producten of diensten van derden zijn uitsluitend ter informatie en houden geen enkele garantie, verantwoordelijkheid, goedkeuring of aanbeveling in.

ALS U NIET VOLLEDIG INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONMIDDELLIJK TE STAKEN.